Var med och erbjud barn och ungdomar ett roligt sportlov!

Hällefors kommun och föreningslivet behöver samverka för att kunna erbjuda barn och ungdomar sportlovsaktiviteter.

För att barn och ungdomar i Hällefors kommun ska få ett brett utbud av aktiviteter under sportlovet behöver Hällefors kommun samverka med föreningslivet. Är med i en förening och har möjlighet att arrangera en aktivitet någon gång mellan den 18 - 26 februari? Kommunen kan ställa upp med inomhushall och/eller möteslokaler.

Vi gör ett sportlovsprogram, där alla aktiviteter sammanställs. Senast onsdagen den 8 februari behöver vi dina aktiviteter till programmet.

Mer information och anmäl din aktivitet på hellefors.se/lov