Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Företagar­frukost

företagarfrukost

En viktig uppgift för Hällefors kommun är att tillsammans med företag och företags­organisationer forma arenor, nätverk och mötesformer som gynnar företagen och företagandet i Hällefors.

Till Hällefors företagarfrukost är samtliga av kommunens företagare välkomna utan kostnad. Funderar du på att starta företag eller är intresserad av frågor som rör företagande och andra samhällsområden så är du också välkommen.

Du har möjlighet att marknadsföra dig och ditt företag så ta gärna med visitkort och informations­material.

Ring mig eller mejla mig gärna om du har något positivt och viktigt att förmedla så försöker vi få in det i programmet.

Hoppas att du har möjlighet att komma och ta gärna med dig en företagare till!

Frukostmöten 2020

22 april, 9 september och 18 november preliminära datum

Tid och plats

Hällefors Folkets Hus. Frukost finns serverad från klockan 07.15. Programmet startar klockan 07.45 och slutar klockan 09.00.

Program företagarfrukost

Inget klart

Anmälan frukostmöte

Anmälan till frukostmötet görs genom formuläret nedanför. Vi är tacksamma för om du kan anmäla dig i tid så att vi lättare kan planera frukosten och undvika matsvinn.

Hällefors kommun fotograferar under företagarfrukosten
Dina personuppgifter, i form av bilder, kan komma att användas för att informera om verksamheten i våra kanaler; webbplats, sociala medier och tryckt material. Hur vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) se nedan.

Hantering av personuppgifter

Hällefors kommun behöver dina personuppgifter i form av namn, företag och e-post för att kunna ta emot anmälan, nå ut med information och bjuda in till företagsträffar.

Dina person­uppgifter kommer att sparas hos kommunen i enlighet med gällande lagstiftning, vilket ibland innebär att personuppgifter sparas för all framtid.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om de uppgifter Hällefors kommun har om dig, begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att
kontakta kommunen. Enklast görs det på kommun@hellefors.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@hellefors.se.

Mer information hittar du på www.hellefors.se/gdpr-bilder och www.hellefors.se/gdpr

Minnesanteckningar

Kontakt

Camilla McQuire, näringslivsstrateg Telefon: 0591-641 28
E-post: camilla.mcquire@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se