Företagsklimat

Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet är ett av kommunstyrelsens verksamhets­mål för tillväxt.

Undersökningen är del i kommunens strategiska arbete och den tjänar som underlag för vidare arbete med att förbättra villkoren för företagen.

I början av januari varje år skickas enkäten ut till företag och till politiker i kommunen. Kommunen har ingen påverkan på vilket företag eller vilka politiker som får enkäten. Men hur du svarar i undersökningen speglar en attityd som du via rankingen sänder ut i hela landet. Denna attityd behöver vi jobba med att förändra till det bättre! Stort tack till alla företag som svarar på enkäten.

Rapporter/plan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Företagsklimatet i Hällefors kommun 2018.pdf Pdf, 309.5 kB, öppnas i nytt fönster. 309.5 kB 2018-10-03 14.44
Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017.pdf Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. 2.7 MB 2017-09-25 14.47
Företagsklimatet i Hällefors kommun 2016.pdf Pdf, 816.8 kB, öppnas i nytt fönster. 816.8 kB 2017-01-18 08.26
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mål och aktivitetsplan för näringslivsarbetet.pdf Pdf, 91.3 kB, öppnas i nytt fönster. 91.3 kB 2019-09-18 10.33

Förslagslåda företagsklimat

Har du idéer på hur företagsklimatet i Hällefors kommun kan förbättras? Förslagen kan vara stora som små, konkreta eller lite abstrakta. Har du kanske tankar kring något du eller ditt företag vill göra, men behöver hjälp att komma igång?

Här är du välkommen att skicka in dina förslag! Alla synpunkter kommer registreras och tas om hand av ansvarig verksamhet. Men vi kan inte garantera att alla förslag genomförs.


Vill du vara delaktig i ett eventuellt genomförande av ditt förslag? * (obligatorisk)
Vill du vara delaktig i ett eventuellt genomförande av ditt förslag?


Hantering av personuppgifter

Hällefors kommun behöver dina personuppgifter i form av namn, företag, telefonnummer och e-post för att kunna hantera ditt ärende.

Dina person­uppgifter kommer att sparas hos kommunen i enlighet med gällande lagstiftning, vilket ibland innebär att personuppgifter sparas för all framtid.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om de uppgifter Hällefors kommun har om dig, begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att kontakta kommunen. Enklast görs det på kommun@hellefors.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sb-bergslagen.se.

Sidan är uppdaterad