Företagsstöd

Region Örebro kan ge företagen bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring och innovations­utveckling.

Behöver du hjälp att investera i ditt företag?

På Region Örebro län kan du ansöka om företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag för att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Som en del av insatserna för regional tillväxt kan Regionen ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring och innovationsutveckling.

Region Örebro län har tre olika typer av stöd och syftet är att hjälpa företag i hela länet att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Det är viktigt att du skickar din ansökan innan projektet eller investeringen startar.

Det finns tre olika typer av investeringsstöd:

Investeringsbidraget

Ditt företag kan få 25 % av kostnaderna med ett maxbelopp på 800 000 kronor. Exempel på godkända investeringskostnader är maskiner och byggnader.

Stöd för att anlita konsulttjänst – Konsultcheck

Ditt företag kan få 50 % av kostnaderna med ett maxbelopp på 150 000 kronor. Du ska använda en externa konsult för att utveckla ditt företag.

Investeringar inom små företag - Mikrobidrag

Ditt företag kan få 50 % av kostnaderna med ett maxbelopp på 30000 kronor.Mikrobidraget kan ges till företag som har 1-4 anställda. Exempel på godkända investeringskostnader är maskiner och inventarier.

Om du har en ny idé med hög tillväxtpotential har du möjlighet att söka innovationsstöd för dina investeringar. Du ska vara en unik idé och du kan få upp till 500 000 kronor och 50 % av kostnaderna.

Hur ansöker du om företagsstöd?

Anvisningar, blanketter och kontaktuppgifter finns på Regio Örebr läns webbplats under företagsstöd. Ring gärna och prata med kontaktpersonerna på regionen innan du ansöker så kan du och ditt företag få vägledning i ett tidigt skede.

Länk till Region Örebro län

Sidan är uppdaterad 1/9 2020 12.01.23