Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Näringslivsråd

Näringslivsrådet i Hällefors kommun består av företagare och kommunala representanter. Hällefors utveckling är ett gemensamt arbete mellan det privata näringslivet och kommunen. Näringslivsrådet verkar för gemensam samhällsutveckling initierat av näringslivet.

Näringslivsrådets mål

Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor som bidrar till en ökad attraktivitet och tillväxt.

Näringslivsrådets roll

Näringslivsrådet verkar för att få en naturlig koppling mellan näringsliv och kommun. En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket viktig för att nå ett bra näringslivsklimat.

Näringslivsrådet är en strategisk plattform för

 1. Dialog om samhällsutveckling
 2. Idéutveckling gemensamma insatser
 3. Prioritering av insatser/insatsområden
 4. Medverkan i genomförande av insatser
 5. Uppföljning av insatser

Kriterier för representationen i Näringslivsrådet

 1. Uttalat engagemang i Hällefors utveckling
 2. Flera branscher
 3. Lokala och internationella företag
 4. Privata och offentliga

Representanter i Hällefors Näringslivsråd

 1. Företagsföreningen i Hällefors, Tobias Nygren
 2. Förskolan Våra Små, Sofia Bergström
 3. Grythyttans Elinstallationer, Mikael Berg / Fredrik Berg 
 4. Grythyttan Stålmöbler, Karl Lindqvist
 5. Kjellbergs Logistik och Teknik, Catherine Mickelsson / Marcus Kjellberg
 6. Loka Brunn och Gästgivaregården i Grythyttan, Mia Spendrup / Marie Dahlgren
 7. Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Rudi Hobbenschot
 8. OVAKO, Björn Wiborg / Jesper Ekström
 9. Swedecote, Stefan Wahlnersson
 10. Takskifferspecialisten, Henrik Bark
 11. Hällefors kommun, Annalena Järnberg / Christina Gustafsdotter Johansson / Tommy Henningsson / Gabriela Kloth

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se