Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Återvinning av avfall i anläggnings­arbeten

För att få använda schaktmassor och annat avfall för anläggnings­ändamål är det en förutsättning att det är så rent att det inte finns någon risk för att förorena miljön. Exempel på anläggningsändamål för avfall är bullervallar, parkeringsytor eller ytor för annan markanvändning, deponitäckning, anläggningsarbete vid vägar eller järnvägar med mera. Användning av avfall för anläggningsändamål kan behöva anmälas till Samhällsbyggnad Bergslagen. I vissa fall kan tillstånd behövas från Länsstyrelsen för användandet.

Vad som avgör om användningen behöver anmälas eller inte, eller om tillstånd krävs, är avfallets föroreningsinnehåll och platsen där det ska läggas upp.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se