Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Farligt avfall

Du hittar de regler som gäller för farligt avfall enligt bestäm­melserna i avfalls­förordningen på Sveriges Riksdags webbplats.

Blanketter för anmälan av transport av farligt avfall eller ansökning om tillstånd för transport, mellanlagring eller bortskaffande av farligt avfall finns hos Länsstyrelsen.


Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se