Hygienisk verksamhet

Frisörsalong

Hygieniska verksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling. Några exempel på hygienisk verksamhet är fotvård, tatuering, hårvård och skönhetsbehandlingar.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet omfattas av miljöbalkens krav, som bland annat ska skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter.

Samhällsbyggnad Bergslagen sköter tillsynen över hygieniska verksamheter. Socialstyrelsen vägleder kommunerna i arbetet.