Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, får säljas i detaljhandeln. Om du som näringsidkare vill sälja receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedels­verket. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas. Det måste framgå i anmälan vem som ansvarar för försäljningen och hur du ska undvika att sälja receptfria läkemedel till personer under 18 år.

Kommunen har tillsyn över försäljningen av receptfria läkemedel och rapporterar brister till Läkemedelsverket. Tillsynen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller lagens krav.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se