Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Skyltning

För viss skyltning krävs bygglov. Bygglov ansöker du hos Samhällsbyggnad Bergslagen. Utanför tätorter är Trafikverket ansvarig för skyltning inom 50 meter från allmän väg.

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Skyltar för vägvisning

Om du vill sätta upp en skylt för vägvisning till ditt företag eller anläggning där kommunen är väghållningsmyndighet måste du först få ett tillstånd från trafikenheten på Samhällsbyggnad Bergslagen.

Information om vägvisningsskyltar

Relaterade dokument

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se