Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Tobak och folköl

Om du vill sälja tobak och folköl ska du anmäla det till Samhällsbyggnad Bergslagen innan försäljningen påbörjas. Tillsammans med anmälan ska du skicka med ett egenkontrollprogram.

Om du redan har ett serveringstillstånd för alkohol behöver du inte göra en separat anmälan för folköl.

Kommunen har tillsynsskyldighet över de verksamheter som anmälts. Samhällsbyggnad Bergslagen genomför tillsyn på alla ställen som säljer tobak och folköl inom kommunen. För tillsynen betalar du en årlig avgift.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se