Ändrade restriktioner gällande covid-19 från och med den 1 juni

Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni. Då gäller nya, lättare restriktioner.

rund boll med med bokstaven i

För privatpersoner

 • Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Antalet tillåtna deltagare:
  • Inomhus – 8 personer
  • Inomhus sittande – 50 personer
  • Utomhus – 100 personer
  • Utomhus sittande – 500 personer
 • Det är möjligt att delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
 • Det är möjligt att besöka nöjesparker. Verksamheterna måste vidta smittskyddsåtgärder.
 • Det är möjligt att besöka marknader. Marknaderna måste vidta smittskyddsåtgärder.
 • Serveringsställen kan hålla öppet till klockan 22.30.
 • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.

Skolavslutning och student i Hällefors kommun

 • Ett begränsat antal föranmälda närstående får närvara vid studentavslutningen. Inga studentflak får förekomma
 • Skolavslutningen sker klassvis med mentorer.

Mer information på Pihlskolans webb

Föreningar bör

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus.
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel.
 • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning.
 • endast genomföra mindre läger och cuper.

Mer information

Krisinformations sammanställning av gällande förbud och rekommendationer

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19, folkhalsomyndigheten.se

Uppdaterad