Besök avrådes på äldreboenden under pandemin

rund boll med med bokstaven i

Vi avråder för närvarande från besök på våra äldreboenden, på grund av smittspridning.

Vi har en oroväckande smittspridning i Hällefors och vi har även konstaterade fall inom omsorgens verksamhet. För att skydda de som bor på Fyrklövern och Nya Björkhaga, och riskerar att bli svårt sjuka i Covid-19, är det viktigt att så få personer som möjligt rör sig inne på våra boenden. Vi vädjar därför till dig att inte besöka din närstående.

Dagrehab och Linden kommer att stänga sina verksamheter för besökande under en begränsad tid, inledningsvis till och med 28 februari.

Hjälp oss att ta ansvar för din närståendes hälsa och förhindra smittspridning!

Uppdaterad 21/1 2021 13.00.10