Besöksförbud på kommunens äldreboenden och inom omsorgen om personer med funktions­nedsättning

För att skydda personer i riskgrupperna införs besöksförbud på alla boenden inom omsorgen för att hindra smittspridning av Covid–19. Besöksförbudet gäller från måndagen den 16 mars och tills vidare.

Förbudet omfattar samtliga besökare och aktörer som inte är nödvändiga för att verksamheten ska fungera. Undantag från förbudet är besökare till boende som är i livets slutskede.

Om du som anhörig har frågor som gäller din närstående, kontakta enhetschef för verksamheten. 

Kontaktuppgifter till verksamheterna inom omsorgen

Folkhälsomyndighetens information om Covid–19

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se