Covid-19: Vad som gäller för gymnasieskolan

Från och med höstterminen som startar 18 augusti kommer undervisningen på gymnasieskolan vara i klassrummen i Pihlskolans lokaler. Vilka anpassningar som har gjorts får du information om här.

rund boll med med bokstaven i

Nu när vaccinationstäckningen ökar i den vuxna befolkningen och smitt­spridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att återgå till närundervisning, alltså klassrumsundervisning på plats i skolans lokaler, som huvudregel i alla skolformer för barn och unga.

För att vi ska undvika trängsel kommer vuxenutbildningen till att börja med att ha sin undervisning i Folkets Hus lokaler. Det gör att enbart gymnasie­eleverna kommer att vara i Pihlskolans lokaler, vilket innebär färre antal personer i lokalerna och minskad risk för smittspridning.

Andra förebyggande åtgärder är bland annat att handsprit finns och används i alla klassrum, bänkar torkas av efter varje lektion och färre sittplatser än vanligt finns i klassrummen.

De allmänna rekommendationer som finns, såsom att ha god handhygien och hålla avstånd, gäller fortfarande. Om du får symtom, även lindriga, ska du undvika nära kontakter samt vara noga med hygien för att undvika att andra smittas. Du ska snarast ta prov för covid‐19. Att ta ett prov är kostnadsfritt. Om du har tagit prov får du gärna meddela din mentor resultatet för att vi ska kunna ta genomtänkta beslut när det gäller att förhindra smittspridningen.

Stanna hemma när du är sjuk

Personal och elever som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra.

Vid symtom

Om du får symtom som är snabbt övergående, till exempel om du vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig helt bra, behöver du inte ta ett test för covid-19. Däremot bör du ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du inte blir sjuk. Därefter kan du gå tillbaka till arbetet, skolan, andra aktiviteter eller börja träffa kompisar på fritiden. Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver du inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel migrän eller allergi.

Folkhälsomyndighetens information om symtom

Boka provtagning

Om symtomen inte går över efter ett dygn gå in på webbplatsen 1177.se för boka provtagning för covid-19. I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Information på 1177.se

Om du testats positiv för covid-19

Om testet visar att du har covid-19 kan återgång till arbete, skola och annan verksamhet ske om man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar enstaka lindriga restsymtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om man har blivit provtagen och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.

Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning.

Om du testats negativ för covid-19

Om testet visar att man inte har covid-19 kan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet ske när man är frisk och allmäntillståndet tillåter.

Om du har symtom men inte testats för covid-19

Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till arbete, skola eller annan verksamhet kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Vaccinering

Om du är född 2005 eller tidigare rekommenderas att vaccinera dig mot covid-19. Om du är född 2004 eller 2005 kan du inte komma via drop-in utan ska boka tid för rätt omhändertagande på vaccinationsmottagningen. Övriga åldersgrupper kan komma på drop in. Boka tid via webbokning eller telefon.

På Folkhälsomyndighetens sida finns mer information om hur du skyddar dig själv och andra för att förhindra smittspridningen. Där finns även informationen på olika språk.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-covid-19-pa-olika-sprak/

Om ni undrar över något är ni välkomna att höra av er.

Uppdaterad