En person vid ett vård- och omsorgsboende i Hällefors har insjuknat i covid-19

Hällefors har fått det första fallet av en konstaterad smitta av covid-19 vid ett vård- och omsorgsboende. Tidigare konstaterade fall inom kommunens verksamheter har drabbat personal och vårdtagare inom hemtjänsten. Personen är isolerad från de övriga på boendet.

Smittspårning pågår och närstående till de drabbade på omsorgsboendet har informerats.

– Vi ser en utbredd samhällssmitta i kommunen. Vårt arbete har hela tiden fokuserats på att skydda de äldre från smittan och att undvika att smitta kommer in på våra boenden, säger Ingrid Holmgren, socialchef Hällefors kommun.

För att minimera smittspridning till övriga på boendet följer personalen noggrant de riktlinjer som Region Örebro Län rekommenderar vid vård av en patient/hyresgäst med misstänkt eller bekräftad Covid-19 infektion.

Om patient/hyresgäst på ett boende uppvisar symtom kommer ställnings­tagande till provtagning att ske i samråd med sjukvården.

Berörd personal på vårdboendet har fått information från Smittskydds­enheten och Vård- och omsorgschef att stanna hemma vid symtom samt ta kontakt för provtagning.

Läget för verksamheterna inom vård och omsorg är ansträngt, dels på grund av hög sjukfrånvaro men också för att den här situationen är påfrestande.

– Vi ser just nu är att det finns en oro bland vår personal, det har vi all respekt för. Jag vill uppmuntra dem som känner sig otrygga att i första hand ta kontakt med sin närmsta chef för att få svar på frågor och funderingar, säger Ingrid Holmgren.

Ryktesspridning i sociala medier skapar också stor oro bland både personal och anhöriga. Hällefors kommun kommer därför att fortsätta med intensiv information riktade till medarbetarna så att alla känner sig trygga i vilken skyddsutrustning som ska användas vid vilket tillfälle.

– Vi kan inte nog lyfta vår personal och deras fantastiska insatser, vi vet att det är en ansträngd situation, men vi vill rikta ett stort tack till alla som kämpar så hårt i det här läget, säger Ingrid Holmgren.