Fortsätt hålla avstånd – annorlunda valborgsfirande i år

Risken för smittspridning av Corona (Covid-19) är fortsatt mycket hög. För att skydda oss själva och andra från smitta måste årets valborgsfirande ske på ett annat sätt. Undvik folksamlingar och håll avstånd till andra människor, även utomhus. Om du känner dig minsta förkyld ska du stanna hemma.

Inför vårens firanden måste vi alla ta ansvar för att minska smittspridning. Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer gäller fortfarande. Resor över landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd, även utomhus. Det är också olämpligt med större privata bjudningar, även om de hålls i hemmet eller till exempel i en trädgård.

Har du minsta förkylningssymptom ska du avstå sociala kontakter helt. Personer som är i riskgrupper, inklusive personer över 70 år, bör avstå från alla sociala tillställningar oavsett storlek.

Läget i kommunen

Läget i kommunen är något mer ansträngt än tidigare, inte minst inom vård och omsorg. Vi har en hög sjukfrånvaro bland personal, men kan upprätthålla en tillräcklig kvalité i alla de verksamheter som är igång tack vare att personalen gör sitt yttersta i den här situationen.

Hällefors kommun har befunnit sig i stabsläge sedan den 7 april, ett arbete som pågår kontinuerligt. Varje vardag inleds med stabsmöte och på helgerna har vi tillsatt en tjänsteman i beredskap som kan kalla in extra resurser om ett nödläge skulle uppstå. Uppdateringar kommuniceras i första hand på kommunens webbsida. Under helgen sker uppdateringar på webben endast om något extraordinärt inträffar.

Uppdaterad 30/4 2020 09.07.37