Hällefors kommun tidigarelägger investeringar för att stödja näringslivet

Hällefors kommuns logotyp

Kommunstyrelsen i Hällefors beslutade på sitt sammanträde på onsdagen den 20 maj att tidigarelägga vissa investeringar i vad man kallar näringslivs­främjande åtgärder med anledning av Covid-19.

Näringslivets problem i rådande Covid-19-pandemi består av flera delar, men uteblivna intäkter och svårighet med likviditet och finansiering är några effekter krisen får för näringslivet.

För att motverka effekter i näringslivet har förvaltningen på politiskt uppdrag diskuterat flera sätt att injicera likviditet i näringslivet. Ett sätt som
identifierats är att tidigarelägga åtgärder som befinner sig i olika skeden av planering.

Kommunförvaltningen har upprättat en lista över åtgärder som med anledning av situationen i näringslivet är möjliga att tidigarelägga. Listan berör åtgärder i olika stadier av planering, och en utförligare beskrivning för prioritering finns beskrivet i rapporten.

Förutom att de företagen som berörs av åtgärden i sig ges bättre möjligheter att överleva krisen, får detta förhoppningsvis spridningseffekter även i övrigt näringsliv.

Bland de åtgärder som listats i förslaget finns bland annat:

 • Parkeringen vid den rivna kiosken invid Gatuköket ”Trollsländan”
 • Parkeringen vid Hurtigtorpet
 • Saniteten vid Hurtigtorpet
 • Fläktsystem vid Hurtigtorpet
 • Återvinningsstationen vid Gamla Norrgården
 • Cykelställ med tak vid Formens hus
 • Tak på Klockarhagsskolans E-hus
 • Åtgärder vid Kommunförrådet
 • Rivning av stallet i Kvastbo
 • Carl-Jan bystens iordningställande
 • Ställplatsen vid Lindholmstorpet
 • Taket på stallet på Lindholmstorpet
 • Diskutrymme för trygghetsboendet i Sörgårdens pentry
 • Asfalt i Krokbornsparken
 • Staket vid Furåsskolan
 • Björskogsnäs

Beslutet innebär att förvaltningen får prioritera bland de föreslagna åtgärderna och de får genomföra åtgärder för maximalt 2 miljoner kronor.

Finansiering sker i första hand genom att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras utifrån de extra bidrag som kommunen får för rådande situation.

I avvaktan på kommunfullmäktigebeslut om tilläggsbudgetering får åtgärder finansieras via den del av kommunstyrelsens strategimedel som är avsatt för riktade näringslivsbefrämjande åtgärder, men det totala beloppet får inte överstiga det beslutade maximala beloppet.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se