Hällefors kommun väljer att gå upp i stabsläge med anledning av corona

Från och med tisdag den 7 april är Hällefors kommun i stabsläge och vår krislednings­organisation är aktiverad.

- Vi har hittills arbetat med krishanteringen av Coronaviruset Covid-19 inom de normala arbetsformerna och har en god förberedelse. Anledningen till att vi avvaktat med att gå upp i stabsläge är att det handlar om uthållighet, säger Tommy Henningsson, kommunchef.

- Man måste sätta in åtgärder i rätt tid utifrån hur vår lokala situation utvecklas.

I Hällefors kommun finns en plan för hantering av kriser, katastrofer eller andra svåra påfrestningar på samhället i fredstid. Krisledningsorganisationen består av kommunens krisledningsnämnd (kommunstyrelsen) och en ledningsgrupp bestående av tjänstemän svarar för den övergripande operativa ledningen.

Ledningsgruppens främsta uppgift är att snabbt vara tillgänglig, se helheten på kommunens område, fatta nödvändiga stödbeslut och tänka framåt samt skapa en analysgrupp. Ledningsgruppen har huvudansvaret för information och rapportering.

Målet med stabens arbete är dels att genom effektivare styrning ge ökat stöd till verksamheterna och då främst omsorgen, men även att de som bor och vistas i kommunen under en extraordinär händelse upplever största möjliga trygghet och säkerhet.

I ett stabsläge prioriterar kommunen i första hand att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och det kommunala grunduppdraget mot medborgarna. Fokus för kommunens arbete i den rådande situationen är att följa nationella riktlinjer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning.

– Vi har ännu ingen bekräftad smitta i vår kommun, läget är som tidigare, men vi ser att smittspridning finns i hela landet och det är bara en tidsfråga tills det kommer till Hällefors.

Kommunens viktigaste kommunikationskanal för extern information under en krishantering är först och främst kommunens webbsida – www.hellefors.se.

Stabschef Mikael Pulkkinen

Kommunchef Tommy Henningsson

Uppdaterad 7/4 2020 17.00.00