Hur ser tillgången på skyddsutrustning ut i kommunen?

Kommunen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger. Gällande skyddsutrustning följer personalen inom omsorgen de rekommendationer som ut Smittskydd & vårdhygien Region Örebro län rekommenderar. Utbildning och uppdateringar om vilka skydd som gäller och hur de ska användas sker kontinuerligt.

Det läggs mycket kraft på att säkerställa tillgången på munskydd, visir, handdesinfektion, handskar, skyddsrockar med mera. Vi har en översikt över behovet av skyddsutrustning både på kort och lång sikt och vi säkerställer att skyddsutrustning finns genom samverkan med Regionen och Länsstyrelsen där omsorgen får hjälp och stöd i att rekvirera olika typer av skyddsutrustning löpande.

Hällefors kommun har skyddsutrustning, men en viss del av det som finns förvaras centralt för att kunna fördelas efter behov. Syftet med det är att rätt saker ska användas på rätt plats, i rätt tid och till rätt person. Det är en viktig fråga att skydda personalen och lika viktigt att använda utrustningen korrekt för att förhindra smittspridning.

Uppdaterad 16/4 2020 13.27.05