Information som berör besökande inne på boenden

Det förbättrade epidemiologiska läget, den ökande vaccinations­täckningen och den fortsatt höga följsamheten till övriga regler och rekommendationer är grunden för säkra besök på boenden inom äldreomsorgen och LSS.

rund boll med med bokstaven i

Fortsätt att följa de allmänna råden. Inget vaccin är 100 procent effektivt. För närvarande är det oklart om en vaccinerad person kan sprida smittan vidare. Därför är det fortsatt viktigt att följa smittskyddsåtgärder och övriga allmänna råd.

Stanna hemma om du har symtom Har du feber, hosta, snuva eller ont i halsen ska du inte besöka oss. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du stanna hemma. Stanna också hemma om du varit i kontakt med någon med covid-19 de senaste 14 dagarna, vänta med att besöka boendet.

Inför besöket

Vi ber dig kontakta boendet i förväg. Då kan personalen säkerställa att besöket blir säkert för både dig, den du besöker, övriga boende och personalen.

De här reglerna gäller under besöket

  • Du är välkommen att besöka boendet och du har möjlighet att ta med dig två personer till vid besöket.
  • Du behöver rengöra händerna med handsprit innan besöket, handsprit finns vid enheten.
  • Du och personen som bor på boendet behöver hålla ett avstånd på minst 1,5 meter mellan varandra under besöket.
  • Du får endast vistas i lägenheten där den du besöker bor.

Övrig information

Matsalen på trygghetsboende Björkhaga är fortfarande stängd. Dagrehab och Linden har normala öppettider med begränsat antal besökande utifrån de restriktioner och rekommendationer som finns.

Uppdaterad