Kommunens andra Covid-team på plats

Ett särskilt Covid-team för omsorgstagare med konstaterad eller misstänkt smitta inom hemtjänsten inrättades i kommunen den 18 april. Från och med tisdagen den 28 april är kommunens andra Covid-team på plats.

– Med två team på plats som jobbar förmiddags- eftermiddags- och nattpass har vi nu Covid-team tillgängliga dygnet runt, säger Ingrid Holmgren, socialchef Hällefors kommun.

Minskar smittspridningen

Genom att arbeta med särskilda Covid-team, med en samlad kompetens kring smitta, förväntas smittspridningen att minska. Med ett expertisteam, som är särskilt utbildat för att hantera brukare med konstaterad Covid-19-smitta förväntas även en effektivare användning av skyddsutrustning.

I teamet ingår personal som anmält sig frivilligt och som nu enbart kommer att arbeta med smittade brukare.