Konstaterat Covid-19 hos vårdtagare inom hemtjänsten i Hällefors kommun

Det finns nu ett konstaterat fall av covid-19-smitta hos en person som har hemtjänst i Hällefors kommun. Av respekt för den smittade och dennes integritet offentliggör inte kommunen ålder, hälsotillstånd, var i kommunen den drabbade bor eller annan information.

Aktuell hemtjänstpersonal är informerad. Då personalen arbetar enligt rutinen att behandla alla med förkylningssymptom som misstänkt Covid-smitta har skyddsutrustning använts och redan vidtagna försiktighetsåtgärder fortsätter enligt de direktiv som Smittskydd, läkare och sjuksköterskor rekommenderar för vård, behandling och skyddsutrustning.

Hemtjänsten arbetar nära tillsammans med Smittskydd i Region Örebro län, för att förhindra vidare smittspridning. De anhöriga är informerade och kommer få löpande information. Hällefors kommun arbetar utifrån sedvanliga rutiner i samband med smittsamma sjukdomar, och smittad person vårdas kvar i sitt hem i de fall sjukhusvård inte krävs.

Då vi nu med all säkerhet kan anta att det finns en allmän smittspridning i Hällefors uppmanas alla att ta sitt ansvar och följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.

Allmänna rekommendationer

Var noga med din handhygien. Tvätta händerna nogsamt med tvål och vatten, vilket vid dessa virus är mer effektivt än handsprit.

  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Håll avstånd till andra.
  • Träffa inte de som tillhör en riskgrupp.

Tänk källkritiskt. Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? och Varför? fungerar som ett källkritiskt filter när du tar del av information. Kontrollera alltid uppgifter från flera källor.

Om du har frågor om coronaviruset utan att ha symtom som hosta, feber eller andningsbesvär kan du besöka Folkhälsomyndighetens webbplats. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Har du symtom läs mer på 1177

Uppdaterad 12/4 2020 13.52.12