Lägesrapport om arbetet med coronaviruset inom omsorgen

Finns det konstaterad smitta inom Hällefors äldreomsorg? Ja, det finns konstaterad smitta och misstänkta fall av covid-19 inom den kommunala omsorgen. Vid smitta vid ett boende informeras närstående till närmast berörda.

Hur vi arbetar i denna situation

• Alla personer med förkylningssymptom sätts i karantän tills provsvar bekräftat om det rör sig om coronaviruset Covid-19 eller inte.

• De smittade tas omhand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver.

• Personalen är van vid att hantera olika typer av smitta och vi vidtar åtgärder för att förhindra att smitta sprids, det är en del av vårt arbetssätt.

• Om smittade personer är kvar i våra verksamheter isolerar vi dem från andra och vi minimerar antalet medarbetare i närkontakt.

• Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hygien för att förhindra smittspridning. Våra medarbetare arbetar med så kallad basal hygien samt handtvätt och skyddsutrustning i den omfattning som rekommenderas.

• Vi har löpande kontakt med smittskyddsenheten på regionen och följer rekommendationer därifrån.

• Om din närstående skulle få symtom - eller försämrat hälsoläge på annat sätt - kontaktar vi dig, det är en del av vår rutin.

• Berörda brukare och personal har fått information. Personer som inte fått information är inte berörda.

Vad kommunicerar Hällefors kommun?

Generellt gäller att Hällefors kommun inte lämnar ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall eftersom patientsekretess råder. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade direkt av Smittskyddsenheten Örebro län. Som en del i smittspårningen, kan Smittskyddsenheten Örebro län komma att kontakta Hällefors kommuns verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Hällefors kommun inte bryter patientsekretessen. Berörda brukare och personal har fått information. Personer som inte fått information är inte berörda.

Uppdaterad 15/4 2020 11.53.42