Läget i kommunen 16 april – förändringar inom omsorgens verksamheter

Läget i kommunen är på sina håll är något mer ansträngt än tidigare, inte minst inom vård och omsorg. Vi har en hög sjukfrånvaro bland personal, trots detta kan vi upprätthålla en tillräcklig kvalité i alla de verksamheter som är igång.

För att minska risken för smittspridning och även säkra upp personalbehovet har kommunen genomfört vissa förändringar inom omsorgens verksamheter. Daglig verksamhet på Galaxen är för tillfället stängt. Likaså har matsalarna på Björkhaga har stängt. De boende får nu sin mat i en matlåda att äta på sitt rum.

Kommunen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger. Vi samverkar kontinuerligt med Länsstyrelsen i Örebro, Region Örebro län samt kommuner och andra aktörer i länet som bedriver samhällsviktig verksamhet. Samverkan rör bland annat att säkerställa att våra anställda i vård och omsorg har tillgång till rätt skyddsutrustning.

Uppdaterad 16/4 2020 13.33.51