Läget i kommunen 17 april – om stabsläget

Läget i kommunen är på sina håll är något mer ansträngt än tidigare, inte minst inom vård och omsorg. Vi har en hög sjukfrånvaro bland personal. Trots detta kan vi upprätthålla en tillräcklig kvalité i alla de verksamheter som är igång.

Hällefors kommun gick upp i stabsläge den 7 april mars och inriktningen på kommunens arbete är att följa nationella riktlinjer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Arbetet pågår kontinuerligt, varje vardag inleds med stabsmöte och på helgerna har vi tillsatt en tjänsteman i beredskap som kan kalla in extra resurser om ett nödläge skulle uppstå. Uppdraget består i första hand av att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och det kommunala grunduppdraget mot medborgarna. Uppdateringar kommuniceras i första hand på kommunens webbsida, med högre frekvens på vardagar. Under helgen sker uppdateringar på webben endast om något extraordinärt inträffar.

Kommunen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger. Vi samverkar kontinuerligt med Länsstyrelsen i Örebro, Region Örebro län samt kommuner och andra aktörer i länet som bedriver samhällsviktig verksamhet. Samverkan rör bland annat att säkerställa att våra anställda i vård och omsorg har tillgång till rätt skyddsutrustning.

Uppdaterad 17/4 2020 10.10.47