Läget i kommunen 20 april – de första dödsfallen av corona

Efter den gångna helgen kan vi konstatera att Hällefors har drabbats av de första dödsfallen inom äldrevården på grund av Corona.
Vi har ett antal fall av konstaterad smitta och misstänkta fall av covid-19 inom den kommunala omsorgen, främst inom hemtjänsten. Både personal och vårdtagare är berörda.

Hur jobbar vi inom den kommunala omsorgen i det här läget?

Hällefors kommun har sedan lördagen den 18 april ett speciellt Covid-19-team inom hemtjänsten som sköter misstänkt smittade och konstaterade fall bland hemtjänstens vårdtagare.

Hällefors kommun tillämpar en strikt tolkning av benämningen misstänkt smittade, så fort någon visar minsta förkylningssymptom betraktas personen som misstänkt smittad av covid-19. Personen isoleras och skyddsutrustning används av personal vid varje vårdkontakt. Allt för att minska smittspridningen.

Provtagning för coronavirus sker löpande på både brukare och personal som uppvisar förkylningssymptom.

Skyddsutrustning

Hällefors kommun följer de nationella riktlinjerna och rekommendationerna gällande när förstärkt skyddsutrustning ska användas.

När vård- och omsorgspersonal gör insatser hemma hos vårdtagare följs de nationella riktlinjerna för det som kallas basala hygienrutiner - att använda handsprit, handskar, kortärmade arbetskläder och skoskydd. Riktlinjerna konstaterar att munskydd endast ska användas där någon är misstänkt sjuk.

Krisorganisationen arbetar kontinuerligt med att säkra fortsatta leveranser av skyddsmaterial. Allt material förvaras centralt och fördelas på de olika enheterna efter behov.

Vad redovisar kommunen?

Generellt gäller att Hällefors kommun inte lämnar ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall eftersom patientsekretess råder. De som behöver bli informerade, tex anhöriga kommer att bli kontaktade direkt. Hur många bekräftade fall som finns ute i samhället utanför kommunens verksamheter räknas in i Region Örebro läns statistik.

Vi kan konstatera att vi med all sannolikhet har en allmän smittspridning av viruset i Hällefors, därför kan vi förvänta oss en ökning av smittade, både i kommunens verksamhet och ute i samhället. Vi rekommenderar alla att ta sitt ansvar i kampen mot att minska smittspridningen.

Tänk på att hålla avståndet till andra. Tvätta händerna ofta, undvik röra vi ögon, näsa och mun. Hosta och nys i armvecket. Och slutligen, stanna hemma vid minsta tecken på förkylning.

Följ myndigheternas råd – Tillsammans hjälps vi åt.

Uppdaterad 20/4 2020 12.07.36