Personal inom hemtjänsten i Hällefors kommun konstaterats smittad med Covid-19

I dag har Hällefors kommun fått beskedet att en personal som arbetar inom hemtjänsten i Hällefors kommun konstaterats smittad med Covid-19.

- Personen var ej i tjänst när symptom uppstod, utan sjukskrev sig när denne kände av symptom, prov har tagits på berörd person och provet visar på att personen är smittad, säger Ingrid Holmgren, socialchef.

Kommunen har vidtagit nödvändiga åtgärder och smittskyddsenheten är inkopplad för kart­läggning av eventuell smittspridning.

Vi följer hela tiden de riktlinjer som uppdateras kontinuerligt av Region Örebro län.

Uppdaterad 11/4 2020 10.16.22