Pihlskolans elever undervisas på distans till 24 januari

rund boll med med bokstaven i

Folkhälsomyndigheten har tidigare rekommenderat att gymnasie­skolor delvis stänger och övergår till distansundervisning. Folkhälsomyndigheten har beslutat att denna rekommendation ska förlängas och gälla till och med 24 januari 2021. Det betyder att undervisningen på Pihlskolan fortsätter att i första hand bedrivas på distans till den 24/1 2021.

Elever kommer att få vara på plats på skolan vid examinationer som inte går att genomföra på distans, för att genomföra praktiska moment samt vid särskilt stöd. Det finns också möjlighet för elever som är sårbara vid distansundervisning att ha undervisning på plats eftersom de är undantagna Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov i gymnasieskolan under perioden från och med den 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Ordinarie schema gäller. Undervisande lärare kontaktar sina elever via mail/Classroom för att informera på vilken länk ni ska ses eller om ni ska vara på plats.


Uppdaterad 4/1 2021 13.01.02