Så jobbar kommunen för att trygga äldre­omsorgen

Sedan februari har Hällefors kommun förhöjd beredskap för covid-19. Främsta målet inom kommunens vård- och omsorg har sedan start varit att minska smittrisk och skydda riskgrupper. Det har pågått ett intensivt arbete med att rigga organisationen så att vi har en bra beredskap den dagen smittan kommer till oss.

- Hällefors är än så länge inte i ett akut läge, den största utmaningen just nu är att vi har en hög sjukfrånvaro bland personalen, säger Ingrid Holmgren, socialchef på Hällefors kommun. Vi är alltid förberedda för olika typer av smittsamma sjukdomar såsom influensa och vinterkräksjuka med mera, men det här är ett extraordinärt läge och en situation ingen av oss befunnit sig i förut.

- Därför känns det tryggt att det finns en upparbetad krisledningsgrupp som är riggad med planer som vi kan utgå ifrån nu i ett extraordinärt läge, säger Ann-Louise Eriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MA, vars uppgift är att säkerställa att kommunens vård följer Folkhälsomyndigheten och Region Örebro läns riktlinjer.

Hällefors kommun var tidigt ute med att införa besöksförbud på äldre- och vårdboenden.

En särskild covid-19-enhet skapas

Just nu iordningsställs en Covid-19-enhet på Sörgården i Grythyttan. Lokalerna har tidigare varit ett demensboende (Milan) men står just nu tomma. Detta boende är till för om fall av covid-19 konstateras inom Hällefors kommuns hemsjukvård.

- Det här är ett karantänsboende. Vi vill vara förberedda på det värsta, men hoppas på det bästa, säger Ann-Louise Eriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Lokalerna har egen entré. Ingen, varken personal eller patienter, behöver passera några allmänna utrymmen på Sörgården. Iordningställandet av covid-19-enheten sker på initiativ av omsorgen själva.

- Sedan god tid tillbaka försöker vi vara pro-aktiva, är noga med att informera korrekt för att inte skapa onödig oro, följer hela tiden utveckling och rekommendationer, säger Ingrid Holmgren, socialchef.

Personal testas

Personal och brukare på de kommunala boenden som har förkylnings­symptom testas nu fortlöpande. Hittills har ingen i Hällefors kommun testats positivt och det är ett tecken på att de insatser som gjorts har haft verkan.

Säkerställer tillgång på material

Det läggs också mycket kraft på att säkerställa tillgången på munskydd, visir, handdesinfektion, handskar, skyddsrockar med mera. Samt att se till att rätt saker ska användas på rätt plats i rätt tid till rätt person.

Det är viktigt att man rätt utrustning används vid rätt tillfälle enligt de rutiner som finns. Än så länge har vi skyddsmaterial i kommunen, men vi måste säkerställa så att vi har tillräckligt även om vi skulle få ett stort utbrott. Det finns så klart en stor oro bland personalen att skyddsmaterial ska ta slut.

Region Örebro län och länsstyrelsen har tagit på sig att samordna och fördela skyddsutrustning i kommunerna, för att säkerställa att alla har när det behövs.

Uppdaterad 8/4 2020 15.34.42