Säkra besök för samtliga särskilda boenden inom omsorgens verksamhet

Omsorgen välkomnar att de som bor på våra boenden nu kan få besök från sina närstående från och med 1 oktober, samtidigt som vi är angelägna om att skydda våra äldre och sköra. Besök ska genomföras på ett säkert sätt, utan ökad oro eller risk för smitta av coronaviruset. Därför har en lokal rutin upprättats för säkra besök inom särskilda boenden i kommunen.

Du får inte ha några sjukdomssymtom som kan härledas till Covid-19, vid minsta symtom stanna hemma och besök då inte boendet
kommun­förvaltningens huvudfokus är fortfarande att minimera risken för smitta och smittspridning.

Boendet är fortfarande stängt och besök sker under begränsad tid under dagen, mellan klockan 10.30–12.00, 14.00–16.00 och 17.30–19.30 under veckans alla dagar. Du ringer till berörd enhet på boendet för att boka tid för ditt besök, där möts du av personal som berättar om vad som gäller vid besöket. Innan besöket ska du använda handdesinfektion och du tilldelas ett visir, personalen informerar om hur visiret ska användas.

På boendet får du som besökare endast vistas i den boendes lägenhet. Maximalt godkänns två besökande åt gången. Om det är många besökande till avdelningen samtidigt kan personalen säga nej till önskad tid. Undantag för lokalt bokningsschema är besök av anhöriga/närstående vid vård i livets slut.
Var noga med att hålla avstånd till den du besöker och till personalen för att minska risken för smittspridning, rekommendation är minst en meters avstånd.

Om du har behov av att komma i kontakt personal under besöket använd den larmenhet som finns i anhöriges/närståendes lägenhet. Innan du går hem meddelar du det genom att trycka på larmenheten och invänta personal som tar hand om visiret.

Om vädret tillåter kan du ta med dig din anhörige/närstående ut på promenad du ska då tvätta händerna, använda handdesinfektion och hålla avstånd på minst en meter eller använda visir.

Besöksrutiner kan komma att ändras vid lokala utbrott. Boendet kan också tillfälligt stängas vid ett eventuellt utbrott på avdelningen.
Följs inte anvisningarna så blir inte besöken säkra och kan då inte genomföras.
Kommunförvaltningen följer folkhälsomyndighetens rekommendation och utifrån dessa kan anvisningarna komma att ändras.

Vid mottagande och kontakt med anhöriga ska personalen använda visir. Ska kroppsnära vård ges till den boende ska anvisad skyddsutrustning användas.