Sanering av Helheten

För att minska hastigheten i smittspridningen av Covid-19 pågår just nu ett saneringsarbete på enheten Helheten. Enheten används normalt som utgångspunkt och personalutrymme för personal inom hemtjänsten.

Saneringen innebär avtorkning och desinfektion av hela enheten. Mjuka stoppade möbler tas bort för att saneras särskilt. Även hemtjänstens bilar ses över och saneras.

Då det inte är möjligt att vistas i byggnaden under saneringen används tillfälliga lokaler i gamla kommunhuset för berörd personal.

Arbetet beräknas vara klart så att verksamheten kan flytta tillbaka i lokalerna på Helheten i mitten av vecka 18.