Särskilt covid-team ska ta hand om smittade

Nu inför Hällefors kommun ett särskilt covid-team för invånare med konstaterad eller misstänkt smitta, som vårdas i hemmet.

Ett antal förändringar i verksamheterna inom vård och omsorg genomförs för att försöka minska smittspridningen av covid-19. Ett av besluten som fattats är att införa ett särskilt tvärprofessionellt team som kommer att arbeta mot alla personer som har konstaterad eller misstänkt covid-19 som är i behov av hemtjänst. I teamet ingår personal som anmält sig frivilliga och som nu enbart kommer att arbeta med smittade brukare.

Flera fördelar

Införandet förväntas ge en minskad smittspridning men också flera andra fördelar, som exempelvis en samlad kompetens kring smitta. Det innebär också en effektiv användning av skyddsutrustning.

- Vi tror att det nya arbetssättet kommer ge minskad oro både hos medarbetare, patienter och brukare eftersom det nu blir ett mindre antal personer som enbart kommer arbeta med personer som har konstaterad smitta eller misstänkt smitta, säger Ingrid Holmgren, socialchef Hällefors kommun

Startar lördag den 18 april

Teamet kommer att arbeta mot hemsjukvårdspatienter med kommunal hemtjänst. Förändringen gäller endast så länge en person är konstaterad smittad eller misstänkt smittad av coronaviruset covid-19. Så snart patienten har tillfrisknat från sin infektion återfås vanlig hemtjänst.

Det nya arbetssättet kommer att starta lördag den 18 april.