Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Orange sverigekarta och blå virussymbol

Från 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av covid-19. Dessa råd ersätter de lokala som var till 13 december.

De grundläggande nationella allmänna råden som gällt under året gäller fortfarande.

  • Stanna hemma vid symtom
  • Tvätta händerna ofta och noga

De nya nationella råden innebär även att:

  • Hålla distans till andra människor och undvika platser med trängsel.
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
  • I den mån en person behöver resa ska det ske på ett smittsäkert sätt.
  • Att idrotts-, kultur- och andra fritidsaktiviteter ska ske på ett sätt som minimerar risken för smitta.
  • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.

Utförligare information om nya skärpta nationella råd på krisinformation.se

Uppdaterad 15/12 2020 11.44.26