Uppdaterade riktlinjer för grundskolan gällande Covid-19

Vitt utropstecken med orange bkgrund

Skolan i Hällefors kommun har tidigare informerat vårdnadshavare gällande covid-19, utifrån de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, smittskydd i regionen samt skolverket, per den 2 samt den 4 november 2020. Denna information är gällande, med undantag av den ändring som Folkhälsomyndigheten nu gjort gällande elever till covid-19 smittade familjemedlemmar.

Folkhälsomyndigheten har nu ändrat rekommendationerna till att elever till Covid-19 smittade vårdnadshavare ska vara hemma från skolan. Skolan vill därför informera vårdnadshavare om detta:

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekom­mendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten i pandemin är att verk­samheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan.

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolverksamheter, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekom­mendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.
– Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan.

Folkhälsomyndigheten vill betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 — Folkhälsomyndigheten, folkhalsomyndigheten.se

Skolan följer kontinuerligt myndigheternas direktiv och rekommendationer och uppdaterar åtgärder och information löpande. Ovanstående gäller tillsvidare.

Uppdaterade riktlinjer för grundskolan gällande covid-19 på somaliska, engelska och tigrinska

Uppdaterad 8/12 2020 08.21.49