Uppdatering om Covid-läget i kommunen – kommunen lägger staben i vilande läge

Hällefors kommun har sedan början av april månad varit i så kallat stabsläge, en slags höjd beredskap för att hantera en kris eller annan akut händelse, men väljer att under sommaren lägga staben i vilande läge. Det finns flera anledningar till det:

  1. Läget inom omsorgen i kommunen är stabilt, vi har sedan ett par veckor tillbaka inga nya fall av Covid-19 inom den kommunala omsorgen.
  2. Sjukfrånvaron bland personalen har minskat, vilket gör att situationen inom omsorgen nu inte känns lika ansträngt som tidigare.
  3. Covid-enheten och Covid-teamen är väl etablerade och fungerande.. Övriga verksamheter arbetar enligt gällande rutiner, vi har god tillgång till skyddsmateriel och läget är stabilt.
  4. Vi går mot semesterperioder och som arbetsgivare tycker vi att det är viktigt att eftersträva att personalen får semester och förlägger 4 veckors semester under juni-augusti.
  5. Under semesterperioden väljer vi därför att lägga staben vilande och istället arbeta med en tjänsteperson i beredskap. Skulle något oförutsett hända kan tjänsteperson i beredskap när som helst kalla in staben.

Håll i, håll ut, håll avstånd, håll kontakten

Sverige har valt en väg där vi inte har stängt ner samhället och det är för att det ska vara lättare att hålla ut länge. Strategin bygger på att alla är med och tar ansvar för att stoppa smittspridningen. Det är viktigt att vi alla är uthålliga under coronapandemin.

Vi vill lite extra be er alla att fortsätta hålla avstånd, välja bort sådant som kan öka risken för smittspridning, att vi hjälper personer i riskgrupper och påminna varandra om vikten av allt detta.

Håll i, håll ut, håll avstånd, håll kontakten!

Uppdaterad 24/6 2020 12.32.45