Anmälan föräldragrupp på arabiska

I november startar en serie föräldraträffar för arabisktalande föräldrar med barn i åldern 0–18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Familj med tre barn

Föräldraträffarna handlar om familjeliv i Sverige. Vid fem tillfällen träffas arabisktalande föräldrar i grupp och samtalar utifrån olika teman. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har 10–15 deltagare och håller på i cirka 2,5 timme per tillfälle. Första träffen är tisdagen den 16 november.

Anmälan och information om Föräldraskap i Sverige

Uppdaterad