Dags att nominera kandidater till Hällefors kommuns kultur- ledar- och idrottsstipendium 2021

Kommunstyrelsen beslutar årligen att utse person och/eller förening till idrotts-, kultur- och ledarstipendium. För samtliga stipendier gäller att personen är född, bosatt eller verksam i Hällefors kommun eller att föreningen är verksam i kommunen.

Kulturstipendium 5 000 kr

Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening för förtjänstfulla insatser inom något eller några av kulturens olika områden eller som gjort någon annan betydelsefull insats för kulturen i Hällefors kommun.

Ledarstipendium 5 000 kr

Stipendiet är avsett för att uppmuntra ideella ledare som engagerat sig för ung­domars förenings- och fritidsaktiviteter eller som gjort någon annan betydelsefull ledargärning i Hällefors kommun.

Idrottsstipendium 5 000 kr

Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som gjort en bra idrotts­prestation eller som gjort någon annan betydelsefull insats för idrotten i Hällefors kommun. Egenskaper så som god förebild och kamrat ska även väga tungt.

Webbformulär

Senast 26 februari behöver vi få in nomineringen.

Webbformulär för nominering av kandidater

Välkomna att kontakta kultur- och fritidschef vid eventuella frågor

kicki.johansson@hellnefors.se
0591-641 42

Uppdaterad 19/2 2021 13.28.54