Föreningsdialog – Välkomna att bidra till ett hälsosamt liv i Hällefors kommun

Figur rullar en boll uppåt där det står Min hälsa

Region Örebro län har initierat några projekt (riktat Hälsosamtal och CROSS) i norra länsdelen för att främja hälsan bland våra invånare, där Hällefors och Ljusnarsberg kommuner är utvalda att delta.

För att utveckla en god och jämlik hälsa bland invånarna i kommunen behövs flera olika insatser och många saker görs; en del handlar om strukturer och organisationer, en del saker handlar om aktiviteter och verksamheter, en del om kunskap och en del om förutsättningar etc. Där har alla en roll; regionen, kommunen, civilsamhället m fl. Tillsammans kan vi hjälpas åt att inspirera och stödja utvecklingen mot en Jämlik hälsa och ett hälsosamt liv bland unga och äldre. Att öka möjligheterna till hälsosamma val.

För att lyckas med detta behöver kommunen och föreningslivet samarbeta. Era verksamheter i föreningarna är viktiga.

Vi bjuder in till en digital träff där vi berättar mer om projektet och har en gemensam dialog för att utveckla vårt samarbete i detta.

Individen har ett ansvar för sin egen hälsa men samhället, inklusive kommunen och föreningslivet, är viktiga möjliggörare för att backen som ni ser på bilden inte ska bli för brant och bollen inte för tung!

OBS! denna kväll vänder sig till föreningslivet i kommunen, liknande dialogtillfällen kommer ordnas med näringsliv och andra organisationer och verksamheter.

Välkomna till en digital dialogkväll den 4 mars klockan 18.30.

Anmäl dig och din förening till peter.bjorklund@nora.se,
då får du en länk till den digitala träffen.

Uppdaterad 10/2 2021 10.27.39