Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hällefors kommun följer utvecklingen av corona­viruset

Person tvättar händerna

Hällefors kommun följer utvecklingen av coronaviruset och våra verk­samheter följer de råd som ges av de statliga expertmyndigheterna.

Mer information om corona

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns svar på de vanligaste frågorna om Covid 19 och om smittspridning.

Folkhälsomyndigheten, frågor och svar om Covid-19

På krisinformation.se finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19 och hanteringen.

Krisinformation.se, myndigheterna om det nya coronaviruset

113 13 - det nationella informationsnumret

Du kan ringa 113 13 om har allmänna frågor om covid-19.

När behöver jag kontakta vården?

Information om när du ska kontakta vården finns på 1177 vårdguiden

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Vad ska jag tänka på?

  • Stanna hemma om du har symtom
  • Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.
  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion. I övrigt så hanteras smittorisker via omsorgens rutiner och riktlinjer.
  • Du som anhörig bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig göra ett besök om du har luftvägssymtom.
  • Tänk på god handhygien.

Information in English

Official information on the novel coronavirus Covid 19 at krisinformation.se

Information om corona på hellefors.se

Hällefors kommuns samlade information om corona


Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se