Hällefors kommun inleder EST, effektiv samordning för trygghet

Centrala Hällefors: bilar, byggnader, björkar och folk

EST är en arbetsmetod för att på ett strukturerat sätt samordna kommuners förvaltningar och externa aktörer i samhället för att jobba förebyggande och öka tryggheten i våra kommuner.

I arbetsgruppen så ingår Hällefors kommun förvaltning, bildning, omsorg, socialtjänst, politisk representant, Hällefors bostads AB, Folkhälsoteamet, Samhällsbyggnad Bergslagen, brotts­förebyggande rådet och Polisen. På sikt kommer gruppen att utökas med flera aktörer i samhället.

Målet och syftet med arbetsmetoden är att effektivisera det brottsförebyggande arbetet och det trygghetsfrämjande arbetet för att minska otryggheten i samhället genom att sätta in välanpassade insatser i god tid.

Arbetsmetoden innebär att aktörerna utbyter kunskap och händelserapporter för att skapa gemensamma lägesbilder och kunna strukturera och samordna insatser mot otrygghet. Arbetet med EST är en del av brottsförebyggande rådets arbete, BRÅ.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Uppdaterad