Hur använder du natur- och grönområden där du bor?

Harar på en fotbollsplan

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) undersöker hur människor använder natur-och grönområden så som parker, trädgårdar, naturreservat, skogar, sjöar, åar och stränder. De vill därför gärna få dina synpunkter på grönområdena i vår kommun.

Coronapandemin visar på ett ökat behov av grönområden i tätortsmiljöer. Dina svar ger ett viktigt bidrag till planeringen av hållbara grönområden och social integrering i städer och bostadsområden i Sverige. SLU blir därför väldigt tacksamma om du besvarar deras enkät i följande länk eller QR- kod.

https://sv.research.net/r/green_area

QR-kod i pdf

Uppdaterad 25/1 2021 07.27.53