Information om coronavirus i skolan

Det är viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig mot covid-19 i skolans verksamheter, så skolan får en hög vaccinationstäckning (många som har vaccinerat sig). Detta då de föreskrifter och råd som skolverksamheten tidigare haft gällande covid-19 har tagits bort och nya rekommendationer införts.

Från den 29 september ges nya rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Bestämmelserna utgår från smittskyddslagen (2004:168).

Skolan fortsätter med åtgärder för minskad smittspridning


Skolverksamheterna har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, t.ex. genom förebyggande åtgärder. Åtgärderna bör inte påverka barns och ungdomars välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt. Det är upp till skolan att avgöra vilka åtgärder som behövs.

Skolan vidtar extra åtgärder för att förebygga eventuell smittspridning. Alla elever och personal informeras om vikten av handhygien, instruktioner för handhygien samt åtgärder för att förebygga smittspridning. Särskilt utsatta områden som toaletter, handtag, räcken och bordsytor städas fortsatt dagligen.

För att ytterligare minska smittspridningen tillåts inga spontana besök av vårdnadshavare, endast bokade möten med vårdnadshavare tillåts. Hämtning och lämning av barn sker utomhus.

Skolan har ingen skyldighet att anpassa sin verksamhet för ovaccinerade individer utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Råd till ovaccinerade

I de nya allmänna råden finns en särskild del som riktar sig till ovaccinerade. Dessa råd innefattar bland annat att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Råden till ovaccinerade gäller inte personer som är under 18 år eller som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Vid nära kontakt med smittad ska du som är ovaccinerad testa dig omgående och ta ytterligare ett test efter 4-5 dagar. Om eleven är symtomfri kan eleven vara i skolan i väntan på provsvar. Eleven ska dock avstå från idrotts/ och andra fritidsaktiviteter utanför skola/fritidshem de närmaste 7 dagarna. Om det finns konstaterad covid-19 i hemmet ska ovaccinerade elever stanna hemma, även i väntan på provsvar och även om eleven är symtomfri.

Smittspårning och testning

Smittspårning bedrivs vid behov i skolmiljön för att identifiera fall och förhindra utbrott. Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och är smittspårningspliktig enligt Smittskyddslagen (2004:168), oavsett nivå på samhällsspridningen. Smittspårning är, i kombination med omfattande testning och förhållningsregler, ett effektivt verktyg för att kunna begränsa spridningen av covid-19. Testning kommer även i höst vara viktig i miljöer med många ovaccinerade, så som i skolan.

Vid konstaterad smitta av covid-19 i klassen/ elevgruppen

Vid nära kontakt med smittad behöver du som är vaccinerad INTE testa dig, om du inte har sjukdomssymptom.

Skolan informerar vårdhadshavare om smitta via informationsblad från Smittskyddsenheten, Region Örebro län.

Informationsblad till vårdnadshavare på svenska

Informationsblad till vårdnadshavare på andra språk

Vid ett bekräftat fall av covid-19 i skolan ska övriga elever vara uppmärksamma på sjukdomssymtom och vid symtom stanna hemma och testa sig. Den sjuka eleven kan komma tillbaka till skolan så snart eleven känner sig frisk och fått negativt provsvar. Om eleven inte testat sig ska eleven stanna hemma i 7 dagar varav de två sista dagarna ska ha varit symtomfria (kvarvarande lätt snuva och hosta räknas då inte som symtom).

Om du haft nära kontakt med den smittade hjälper skolan till med smittspårning och du informeras via informationsblad från Smittskyddsenheten, Region Örebro län.

Informationsblad om smittspårning på svenska

Informationsblad om smittspårning på andra språk

Vid flera fall av konstaterad covid-19 i klassen

Vid flera fall av konstaterad covid-19 i klassen/ elevgruppen informerar skolan om detta via informationsblad från Smittskyddsenheten, Region Örebro län.

Informationsblad med anledening av flera fall av covid-19

Vid flera bekräftade fall av covid-19 ska samtliga elever testa sig och vara uppmärksamma på symtom. Eleven kan vara i skolan i väntan på provsvar, om eleven är symtomfri. Eleven ska dock avstå från idrotts/ och andra fritidsaktiviteter utanför skola/fritidshem de närmaste 7 dagarna. Ytterligare ett test ska tas efter 4-5 dagar.

Testkit finns att hämta i Hällefors

Testkit finns att hämta i en låda på baksidan utanför vårdcentralen i Hällefors. Du behöver inloggning med Bank ID (E-legitimation) för att kunna registrera testet. Om du inte har Bank ID behöver du ringa till vårdcentralen 0591-68550, knappa in 2, du får en telefontid och blir uppringd av sjuksköterska.

Alla har ett ansvar att motverka smittspridning


Rådet att stanna hemma vid sjukdom kvarstår. Allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Uppdaterad