Kommunbladet – Hällefors kommuns nyhetsbrev

Måndagen den 19 april får alla hushåll i Hällefors kommun ett informations­blad i sin brevlåda med nyheter, olika projekt och aktiviteter. Bladet kommer delas ut fyra gånger per år.

Blått streck med texten Information till alla hushåll över. Under finns kommunloggan och texten Kommunbladet till höger

Digitala versionen av Kommunbladet

Mer information om Kommunbladet

Uppdaterad 19/4 2021 10.38.30