Kommunbladet – Information till alla hushåll

Måndagen den 7 juni får alla hushåll i Hällefors kommun nyhetsbrevet Kommunbladet i sin brevlåda. Denna gången är innehållet tillägnat kommunens ekonomi.

Blått streck med texten Information till alla hushåll över. Under finns kommunloggan och texten Kommunbladet till höger

Uppdaterad