Låt Bergslagen inspirera!

Framsidan på Bergslagenbroschyren

Årets Bergslagenbroschyr är här. Beställ den till dig själv eller skicka den till vänner och bekanta och välkomna dem till Hällefors och Bergslagen, så snart corona­pandemin tillåter det. Inom kort kommer broschyren finnas att hämta runt om i Bergslagen.

Här beställer du Bergslagenbroschyren

Här bläddrar du i Bergslagenbroschyren digitalt

Uppdaterad 11/2 2021 15.15.00