Medborgardialogen om Hällefors centrum

Tack alla som deltog i medborgardialogen Hällefors centrum – Ett centrum för alla. Kommunen fick in 184 enkätsvar som nu ska samman­ställas. Politiker och tjänstepersoner från kommunen kommer att analysera svaren från enkäten för att se vad som går att göra för att förbättra allas upplevelse i centrum. Resultatet presen­teras hösten 2021.

Karta över det område i Hällefors centrum som ska få en ny detaljplan

Uppdaterad