Medborgarundersökning

I år deltar Hällefors kommun i SCB:s årliga medborgarundersökning. Den 6 september kommer slumpmässigt utvalda invånare få en enkät i brevlådan.

En familj på Knuthöjdsmossen

Knuthöjdsmossen naturreservat

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Ditt svar är viktigt!
Det är frivilligt att delta i undersökningen, men ju fler som svara ju bättre underlag får kommunens politiker och tjänstemän. Enkätsvaren analyseras nämligen för att se vad Hällefors invånare tycker är viktigt och hur verksamheterna kan bli bättre.

Enkäten på olika språk
Den som är med i undersökningen kan svara på den utskickade pappersenkät eller på en webbenkät, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Information på finska om medborgarundersökningen

Insamlingsperiod
Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

För mer information:
Mathias Brandt
Kanslichef
E-post: mathias.brandt@hellefors.se
Telefon: 0591-641 25

Uppdaterad