Nyfiken på Familjesamverkansteamet?

Person med ett barn i famnen

Familjesamverkansteamet håller öppna presentationstillfällen under våren 2021. Varje tillfälle är cirka 30 minuter och sker på Teams. Träffarna vänder sig till både till familjer och medarbetare i kommunal och regional verksamhet. Vid träffarna beskriver familjesamverkansteamet kort sin verksamhet och funktion, med efterföljande frågestund.

Datum för vårens träffar

  • 7 april klockan 12.00
  • 13 april klockan 10.00
  • 28 april klockan 8.30

Anmälan

Skicka en intresseanmälan till carolina.dellen@lindesberg.se senast dagen innan aktuellt datum. En länk skickas ut per mejl innan tillfället. Familjesamverkansteamet beskriver kort sin verksamhet och funktion. Efterföljande frågestund.

Mer information om familjesamverkansteamets verksamhet på Region Örebros webb

Uppdaterad 25/3 2021 11.24.04