Trygghetsvandring i Hällefors tätort

Två personer med gula västar

Onsdag den 7 oktober så genomfördes en trygghetsvandring i Hällefors tätort.

Syftet är att gå igenom de otrygga platser som inkommit från medborgare, effektiv samordning för ökad trygghet(EST) och brottsförbebyggande rådet(BRÅ). Målet är att verka för en ökad trygghet och säkerhet. Vandringen genomfördes av representanter från Polisen, Hällefors kommun förvaltningen, folkhälsoteamet, representanter från elevrådet Pihlskolan, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Hällefors bostads AB och politisk representation från BRÅ.

Arbetet påbörjas nu att sammanställa de åtgärder som identifierades under vandringen samt att åtgärda dessa. De återkommande punkterna var trasig eller dålig belysning samt träd och buskage som behöver justeras. En uppföljande vandring kommer genomföras när åtgärderna är utförda.

Sju personer diskuterar

Uppdaterad